DEBATA

#estetyka

#estetyka


Temat: ESTETYKA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Dyskutowany na szeroką skalę temat degradacji przestrzeni publicznej polskich miast (m. in. za sprawą książki Filipa Springera „Wanna z kolumnadą”), spowodował wprowadzanie w wielu miastach konkretnych propozycji zmian w walce o odzyskanie estetycznych i spójnych wizualnie przestrzeni. Brak polityki zagospodarowania przestrzennego doprowadził do zakrycia architektonicznych walorów miasta przez, często nielegalną i niekontrolowaną, reklamę wielkoformatową. Propozycja uchwały dotyczącej „Parku Kulturowego Stare Miasto” we Wrocławiu to nadzieja na odzyskanie zdegradowanej przestrzeni. W grudniu 2013 r. ruszył punkt konsultacyjny dla mieszkańców Wrocławia. Głosowanie uchwały przewidziane jest na kwiecień 2014 r.

moderacja:

człowiek_biały Roland Zarzycki – publicysta i działacz społeczny

udział potwierdziły:

człowiek_biały Kamila Kamińska – dyrektorka Centrum Zrównoważonego Rozwoju Społeczności LOCUS
człowiek_biały Aleksandra Stępień – prezes stowarzyszenia Miasto Moje A W Nim
człowiek_biały Beata Urbanowicz – wrocławska plastyk miejska

debata: 27.03.2014 | 19:30, Kino Nowe Horyzonty | po filmie „This Space Available”