DEBATA

#rewitalizacja

#rewitalizacja


Wizja społecznej i przestrzennej „rewitalizacji” jest niejednoznaczna i problematyczna. Z jednej strony proponuje szereg „naturalnych”, „dobrych” zmian w mieście. Z drugiej strony nie precyzuje, komu zmiany te mają służyć, a kto może na nich stracić. Często nie uwzględnia potencjalnie negatywnych zmian społecznych i ekonomicznych, które mogą prowadzić m.in. do gentryfikacji.

Chcemy wyjść poza rozmowę o „rewitalizacji” — rozszerzyć punkt widzenia i spojrzeć na odnowę miast jako proces społecznie, politycznie, i ekonomicznie skomplikowany.

Jak odnawiać miasto, by go nie „rewitalizować”? Z jakich doświadczeń (nie) korzystać? Jak kształtować przyszłość polskich miast? Odniesiemy się, przede wszystkim, do wrocławskich koncepcji rewitalizacyjnych (m.in. na Nadodrzu, Przedmieściu Oławskim, Psim Polu).

 

Debata: POZA REWITALIZACJĄ | 30.03.2014 | po filmie „Zurbanizowani”

moderator:

człowiek_biały Marta Żakowska – redaktor naczelna magazynu „Miasta”, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej

paneliści:

człowiek_biały Katarzyna Kajdanek – socjolog, autorka książki „Suburbanizacja po polsku”
człowiek_biały Wojciech Kębłowski – absolwent międzynarodowych studiów miejskich „4cities”, doktorant Université Libré de Bruxelles oraz Vrije Universiteit Brussel
człowiek_biały Lech Mergler – współtwórca Stowarzyszenia My-Poznaniacy i Stowarzyszenia Prawo do Miasta, współorganizator Kongresu Ruchów Miejskich
człowiek_biały Sebastian Wolszczak – kierownik projektu rewitalizacji w Urzędzie Miejskim Wrocławia