DEBATA

#rzeka

#rzeka


Rzeka zawsze była jednym z istotnych elementów kształtowania się ośrodków miejskich. Od pewnego czasu w miastach na całym świecie nasila się tendencja powtórnego ukierunkowania życia społecznego i kulturalnego w stronę rzecznych bulwarów. Jaką funkcję pełni lub może pełnić rzeka we współczesnym mieście? Jak wykorzystujemy Odrę pod kątem transportu rzecznego i żeglugi, a także zagospodarowanie nabrzeża Odry w celach rekreacyjno-turystycznych? Czy Wrocław jest miastem zwróconym ku rzece?

Debata:  ROLA RZEKI W MIEŚCIE | 29.03.2014 | po filmie „Lost Rivers”

 

moderator:
człowiek_biały Monika Onyszkiewicz – wiceprezes Fundacji EkoRozwoju

paneliści:
człowiek_biały Rafał Eysymontt – historyk sztuki, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
człowiek_biały Radosław Gawlik – prezes EKO-UNII
człowiek_biały Joanna Przybyszewska – pełnomocnik Zarządu Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. rzeki Odry
człowiek_biały Kamil Zaremba – mieszkaniec i konstruktor Domu Na Wodzie, założyciel Fundacji OnWater.pl