SZTUKA


EKOrebelia

Grupa ekologicznych rebeliantów stanowi sprzeciw wobec masowego wycinania drzew w mieście Wrocław! Grupa ekorebeliantów stanowi sprzeciw wobec betonowaniu miasta Wrocław!

Odwołując się do przemian społecznych na całym świecie, zapoczątkowanych przez ludność miast Egiptu, Syrii, Ukrainy chcielibyśmy zwrócić uwagę, że pewnego rodzaju zachowania pojawiające się pod wpływem długotrwałej anomii, jak również w przypadku kultury dominującej, mogą prowadzić do zastępowania ich kontrkulturą. Ta kontrkultura nie musi przyjmować brutalnego wymiaru, ale dzięki używaniu pokojowych narzędzi, może stanowić o zmianach przestrzeni publicznej, jakości życia.

Akcja sadzenia drzew przez ekorebeliantów będzie miała charakter ekologiczny i artystyczny. Działania mają wskazywać na potrzebę podtrzymywania i pielęgnacji zieleni miejskiej, stanowiącej naturalne bogactwo każdego miasta. Szczególnie Wrocławia.

Pełną dokumentację tych działań zobaczymy w Studio BWA Wrocław.

Partnerem wydarzenia jest BWA Wrocław

27.03.2014 | 21:30, Studio BWA


Instalacja – Srebrne oczy, srebrne zły - Krystian Truth Czaplicki

Instalacja Krystiana Trutha Czaplickiego pojawia się w odizolowanej, dla większości mieszkańców, przestrzeni Wrocławia. Tyły Sceny Kameralnej Teatru Polskiego, według przekazywanych informacji, pełniły niegdyś funkcję rzeźni, domu publicznego, kina, dziś są magazynami, w których przechowywana jest scenografia. Ukryte pod ziemią bunkry, opuszczone piwnice stanowią podłoże dla rzeźby, która zdaje się z nich wyrastać. Praca Trutha, przypominająca powszechne w mieście stojaki, standy reklamowe, jest pozostałością po znaku, śladem po informacji o potencjalnych wydarzeniach, które mogły się w danym miejscu rozegrać.

Niedostępne podwórko jest zatem symbolem przestrzeni miejskiej w ogóle, posiadającej nieskończone ilości historii, skojarzeń i wspomnień.

 Krystian Truth Czaplicki – urodzony we Wrocławiu w 1984 roku. Absolwent Katedry Wzornictwa Wrocławskiej ASP, jeden z najciekawszych artystów młodego pokolenia, tworzących rzeźby i instalacje w przestrzeni publicznej. Brał udział w wielu projektach i wystawach w Polsce i za granicą, współpracował m.in. z takimi instytucjami, jak Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Muzeum Sztuki w Łodzi, CSW Zamek Ujazdowski, Królikarnia / Muzeum Narodowe w Warszawie, Bergen Kunsthall w Norwegii, Muzeum Vasarely’ego w Budapeszcie czy Dum Umeni Mesta Brna w Czechach. Jego prace pojawiały się m.in. na ulicach Warszawy, Londynu, Manchesteru, Bordeaux, Rzymu czy Moskwy. Laureat nagrody WARTO 2014.

Praca dostępna w terminie 27 marca-15 kwietnia w podwórku Sceny Kameralnej Teatru Polskiego we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 28.